Alle inngående fakturaer skal:

  • Sendes oss pr mail: faktura@truckogmaskin.no

  • Sendes til: Truck og Maskin AS, Postboks 436, 8651 Mosjøen

  • Merkes med et bestillingsnummer fra Truck og Maskin